JAK ZAPEWNIĆ SWOJEJ FIRMIE PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄJAK ZAPEWNIĆ SWOJEJ FIRMIE PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ

 

Zarządzanie płynnością finansową

 

Zapewnienie przedsiębiorstwu płynności finansowej w XXI wieku jest szczególnie trudne ze względu na tempo zmian, zachodzących we współczesnym świecie. Procesy globalizacji są w stanie zarówno ułatwiać, jak i utrudniać prognozowanie finansów działalności gospodarczej. Sieciowe powiązania mogą analogicznie sprzyjać lub hamować rozwój podmiotu. Z kolei znalezienie balansu pomiędzy tymi zagadnieniami nastręcza wielu dodatkowych problemów. Rozwiązania rynku finansowego, jakie są obecnie dostępne (nie tylko te dedykowane firmom na czas pandemii COVID-19), pozwalają na stymulowanie płynności finansowej z korzyścią dla organizacji, nie tylko poprzez dotacje czy kredyty.

 

Faktoring - szansa na dwucyfrowy wzrost

 

Jednym z najbardziej niedocenianych, a często wręcz marginalizowanych mechanizmów zachowania płynności finansowej firmy jest faktoring. Polski Związek Faktorów szacuje, że począwszy od 2012 roku, branża faktoringowa odnotowuje regularne wzrosty. Już w 2013 roku sfinansowała wierzytelności na kwotę blisko 131 miliardów złotych, z czego przeszło 96,5 miliarda pochodziło wprost od członków Związku*. Wartość obrotów faktoringowych sukcesywnie wzrasta, umożliwiając przedsiębiorstwom wypracować pewnego rodzaju odporność na wahania koniunktury. Liderzy faktoringu, do jakich zalicza się Wielka Brytania czy Turcja, tworzą dla przedsiębiorstw warunki do wykorzystywania różnych ścieżek budowania płynności finansowej. Efektywność tego rozwiązania powoduje, że znajdziesz je również w ofercie DOMJAS.

 

Płynność finansowa a mikrofaktoring

 

Wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności może stanowić barierę dla wielu firm, zwłaszcza z sektora MMŚP. Podmioty nie rezygnują z tego, gdyż dzięki temu zapewniają sobie ciągłość nowych zleceń od kontrahentów. Dostępność na rynku różnorodnych, nowoczesnych, zewnętrznych form finansowania, umożliwia zastosowanie tzw. mikrofaktoringu. To narzędzie funkcjonuje podobnie jak standardowy faktoring. Poprzez wykupienie przez (firmę faktoringową należności z faktur wystawionych z odroczonym terminem płatności, jako przedsiębiorca zyskujesz środki pieniężne w krótkim odcinku czasu, a to zarazem skraca cykl rotacji pieniędzy. Ten mechanizm, podobnie jak inne instrumenty zewnętrznego finansowania pozwala na poprawę płynności finansowej. Dodatkową zaletą staje się zachowanie zdolności kredytowej. Tym samym, przedsiębiorstwa nie tracą szans na uzyskanie wsparcia finansowego ze strony banków czy podmiotów pozabankowych. Zastrzyk gotówki, odzyskiwanie należności i spójna strategia na przyszłość uznaje się za istotny czynnik przetrwania i budowania dalszej płynności finansowej firmy.

 

 

Kontakt

Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas!
 
Domjas

Autor tekstu: Elżbieta Albadri

Pisarka, redaktorka, autorka tekstów naukowych, publicystycznych, artykułów prasowych, a także treści terapeutycznych dla pacjentów onkologicznych i postmodernistycznych opowieści dla dzieci i młodzieży. Promotorka heurystyki w kształceniu człowieka. Wartość merytoryczna i rzetelność tworzonych wpisów, zarówno w wersji elektronicznej, jak i drukowanej jest tym wyższa, im więcej źródeł zostanie porównanych, rozpatrzonych, poddanych krytycyzmowi i zestawionych w spójną całość.

Zobacz także