ROZWÓJ FIRMY NIEZALEŻNIE OD PANDEMIIPo roku od wybuchu pandemii COVID-19, odnotowuje się duże dysproporcje na rynku konkurencyjnym. Część firm upadła, część jest na skraju bankructwa, a jeszcze inni zyskują na klęsce pozostałych. Z poniższej treści dowiesz się, dlaczego rozwój przedsiębiorstwa jest ważniejszy niż samo przetrwanie.

 

Podstawa działania firmy - WIEDZA

 

Podjęcie decyzji o przełamaniu impasu na rynku musi opierać się na rzetelnych informacjach. Warto zrobić rozeznanie rynku, swojej branży i zdecydować, które obszary są najmocniejszą stroną firmy. W ten sposób zyskuje się fundament do rozwijania się, mimo pandemii. Czasami oznacza to zmianę profilu przedsiębiorstwa lub uzyskanie tymczasowego wsparcia w postaci kredytu czy pożyczki. Zastrzyk gotówki w najbardziej krytycznym momencie jest w stanie pomóc nie tylko przetrwać ciężki czas, ale również pozwala na zrealizowanie projektów, które mogą być jednym rozwiązaniem problemów powstałych w wyniku pandemii.

 

Systemy rad sektorowych

 

Poradnictwo w zakresie uporania się z trudnościami podczas spowolnienia rynku czy samej branży jest tylko jednym z pośrednich sposobów wyjścia z kłopotów, nie rozwiąże i nie pokona przeszkód przedsiębiorcy. Mechanizmy, takie jak Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) gromadzą informacje o potrzebach firm i ilości poszukiwanych środków finansowych. W praktyce, wdrożenie nowych sposobów działania i wyróżnienia się pośród konkurencji spoczywa nadal na każdym przedsiębiorstwie. 

 

Szkolenia

 

W dobie pandemii nikt nie myśli o podnoszeniu kwalifikacji pracowników. Specjaliści uznają to za duży błąd, gdyż zdolność do szybkiego reagowania i przystosowania się do gwałtownie zmieniających się warunków, pozostaje podstawą planowania dalszych aktywności firm. Wówczas nie ma znaczenia sektor, branża czy nisza. Konieczna jest zdecydowana reakcja, ustalenie plan, ewentualne zaciągniecie zobowiązań finansowych i działanie. Próba uratowania biznesu jest zawsze korzystniejszym rozwiązaniem niż bierne spoglądanie jak przedsiębiorstwo powoli chyli się ku upadkowi. 

 

PRZYKŁAD EKSPRESOWEGO DOSTOSOWANIA: segment handlu w bardzo szybkim tempie uruchamia dodatkowe kanały komunikacji z klientami i realizowania sprzedaży. Przeniesienie się do świata cyfrowego przy wsparciu kredytu, pożyczki czy leasingu jest na tyle uniwersalne, że może z powodzeniem znaleźć zastosowanie w większości obszarów gospodarki – nawet wspomagająco. 

Słabe zainteresowanie rozwijaniem firmy pomimo warunków pandemii wynika głównie z tego, że napotyka na brak promowania takich rozwiązań wprost. Rządowa tarcza antykryzysowa w każdej kolejnej edycji udowadnia, iż zaciągnięcie zobowiązania finansowego może ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, służyć jej podtrzymaniu, a nawet uratować przed upadkiem.

 

ALERT: 18 marca 2021 roku Komisja Europejska uruchomiła Europejską Radę Do spraw Innowacji). Budżet przewidziany na lata 2021–2027 wynosi ponad 10 mld euro, co powoduje, iż polscy przedsiębiorcy mogą się starać o uzyskanie środków finansowych z programu „Granty na Eurogranty”.

 

Nie istnieje jeden jednolity wzorzec na rozwój firmy i zbudowanie silnej pozycji konkurencyjnej. dotyczy to zarówno pandemii, jak i okresów stabilizacji gospodarczej. Bogactwo oferty bankowej, pozabankowej, programów europejskich i tych pochodzących bezpośrednio z Unii Europejskiej może jednak skutecznie zwiększyć szanse na przetrwanie trudniejszego czasu.

 

Źródło: gov.pl. ICAN Institute, NBC News

 

 

Kontakt

Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas!
 
Domjas

Autor tekstu: Elżbieta Albadri

Pisarka, redaktorka, autorka tekstów naukowych, publicystycznych, artykułów prasowych, a także treści terapeutycznych dla pacjentów onkologicznych i postmodernistycznych opowieści dla dzieci i młodzieży. Promotorka heurystyki w kształceniu człowieka. Wartość merytoryczna i rzetelność tworzonych wpisów, zarówno w wersji elektronicznej, jak i drukowanej jest tym wyższa, im więcej źródeł zostanie porównanych, rozpatrzonych, poddanych krytycyzmowi i zestawionych w spójną całość.

Zobacz także