UKRAINA WALCZY, A PRZEDSIĘBIORCY MUSZĄ DZIAŁAĆ DALEJUKRAINA WALCZY, A PRZEDSIĘBIORCY MUSZĄ DZIAŁAĆ DALEJ

 

Wojna tocząca się w Ukrainie spowodowała, że przedsiębiorcy znaleźli się w nowej rzeczywistości, która podobnie jak pandemia powoduje sytuację kryzysową w biznesie. Podstawowym wyzwaniem jest niepewność rynkowa, a także dylemat, w jaki sposób dalej działać. Z poniższego artykułu dowiesz się o prognozach na najbliższe tygodnie względem kształtowania położenia podmiotów biznesowych na rynku.

 

Polskie społeczeństwo stosunkowo szybko zaangażowało się w pomoc mieszkańcom Ukrainy na wielu różnych poziomach. Sieciowy system gospodarczy w równie dużym tempie zaczął odczuwać negatywne skutki ekonomiczne aktualnej sytuacji. Z perspektywy przedsiębiorców nie sposób zawiesić swojej działalności z kilku przyczyn. Pierwszą z nich jest konieczność utrzymania stabilnej aktywności w celu pozyskiwania środków finansowych i wzmacniania własnych możliwości wsparcia organizacji pomocowych. Bez sprzedaży swoich produktów i usług, Twoje wsparcie stanie się niewykonalne.

 

Trudność w oszacowaniu rozwoju dalszych wydarzeń powoduje, że najlepszym z rozwiązań jest skupienie się na realnych działaniach, a nie prognozach. Jeśli jesteś w stanie tu i teraz prowadzić swój biznes – zrób to. Bierność nie jest sposobem na przełamanie kryzysu. Rynek finansowy wymaga przy tym bieżącej obserwacji zmian, które są dość dynamiczne. Obecnie KNF wskazuje, że banki powinny liczyć zdolność kredytową potencjalnych klientów tak, jakby stopy miały wzrosnąć o pięć punktów procentowych. Takie stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego pojawiło się siódmego marca 2022 roku. 

 

Przedsiębiorcy powinni tym samym rozważnie podejmować swoje decyzje i stanąć na wysokości zadania, co do oszacowania swoich planów inwestycyjnych. Zakupy przewidywane w dalszych kwartałach tego roku warto rozważyć już teraz, zanim pojawią się inne obostrzenia i bariery ze strony krajowych regulatorów rynku finansowego. Wzrost cen paliw przekłada się na koszty eksploatacji pojazdów, wahania kursów walut, podobnie jak stagnacja w branży produkcji samochodów będą wpływać na ograniczenie produkcji aut, a co za tym następuje także na ich dostępność. 

 

Synergia i DOMJAS nie pozostając obojętnymi na dramatyczne położenie ludności ukraińskiej dokłada wszelkich starań, by wspierać największe organizacje pomocowe. Dla zapewnienia środków i możliwości w tym kierunku działamy i zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do podtrzymywania swoich bieżących aktywności. Stąd też niezmiennie, do Waszej dyspozycji pozostaje:

 

🡺   Wioleta tel. 533 353 750, wioleta@domjas.pl,

🡺   Przemysław tel. 533 308 480, przemyslaw@domjas.pl.

 

 

Źródło: KNF

 

Kontakt

Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas!
 
Domjas

Autor tekstu: Elżbieta Albadri

Pisarka, redaktorka, autorka tekstów naukowych, publicystycznych, artykułów prasowych, a także treści terapeutycznych dla pacjentów onkologicznych i postmodernistycznych opowieści dla dzieci i młodzieży. Promotorka heurystyki w kształceniu człowieka. Wartość merytoryczna i rzetelność tworzonych wpisów, zarówno w wersji elektronicznej, jak i drukowanej jest tym wyższa, im więcej źródeł zostanie porównanych, rozpatrzonych, poddanych krytycyzmowi i zestawionych w spójną całość.

Zobacz także