09.06.2021

DLACZEGO KREDYT HIPOTECZNY W 2021 ROKU JEST NAJKORZYSTNIEJSZY?DLACZEGO KREDYT HIPOTECZNY W 2021 ROKU JEST NAJKORZYSTNIEJSZY?

Warunki pandemii COVID-19 i zachwianie ogólnej sytuacji gospodarczej, spowodowało błędne przeświadczenie, że uzyskanie kredytu hipotecznego wiąże się z licznymi barierami. Nic bardziej mylnego! Po początkowych trudnościach, rok 2021 przynosi znacznie więcej stabilizacji i pewności, a co za tym idzie - korzyści dla kredytobiorców. Skąd to się wzięło? Przede wszystkim z parametrów, jakie uwzględnia się przy ofertach i umowach kredytowych opartych o zabezpieczenie hipoteczne. 

Jak to możliwe?

Niezależnie od pandemii, aktualny WIBOR znajduje się na poziome odpowiadającym istotnej korzyści potencjalnego kredytobiorcy. Prognozy wskazują, że niskie raty mogą utrzymać się nawet do 2030 roku. To z kolei wynika z potrzeby wsparcia gospodarki po pandemii, a także zwiększenia jej elastyczności. Klienci mogą zatem rozpocząć działania w kierunku uzyskania finansowania. Zmienność WIBOR, jak i pozostałych elementów kredytowych jest dynamiczna, jednak obecnie, trzeci kwartał 2021 roku pozwala na swobodne zaciągniecie kredytu hipotecznego. 

Z czego to wynika?

Od początku 2021 roku, stopy procentowe były obniżane trzykrotnie. Przyczyna tak korzystnych dla społeczeństwa zmian jest wspomniana pandemia SARS-CoV-2. Rekordowo niskie stawki, ustalone przez Radę Polityki Pieniężnej doprowadziły do zmniejszenia miesięcznych rat kredytowych oraz oprocentowania lokat. Dzięki tym modyfikacjom, klient jest stanie zaoszczędzić do kilkuset złotych w skali roku, nadal regulując zobowiązania kredytowe. Do tego dołącza szereg innych parametrów kredytowych, w tym kontrakty IRS, czyli swap stopy procentowej. W efekcie nagromadzenia wielu zróżnicowanych aspektów i ich zespolenia ze sobą, w 2021 roku pojawia się niebywała okazja na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na najlepszych warunkach, jakie nie miały miejsca pod ponad dekady. 

Jak to działa w praktyce?

Tegoroczne cięcia stóp procentowych pozwalają na dokonanie następującego porównania poglądowego: W 2012 roku, kredyt hipoteczny na kwotę 200 000 zł na 25 lat obejmował ratę w wysokości około 1400zł (przy procentowaniu na poziomie 6,9% w skali roku). W 2015 roku te same raty kredytowe spadły do 1070 zł. Aktualnie, u progu trzeciego kwartału 2021 roku, zmniejszają wskazaną kwotę do poziomu blisko 940-950 zł. Zdecydowana reakcja i refleks w działaniu pozwoli zatem na uzyskanie korzystnych warunków, jakie w kolejnych dekadach mogą nieprędko powrócić.

Źródło: UOKIK, KNF, Rzecznik Finansowy

 

 
Domjas

Autor tekstu: Elżbieta Albadri

Pisarka, redaktorka, autorka tekstów naukowych, publicystycznych, artykułów prasowych, a także treści terapeutycznych dla pacjentów onkologicznych i postmodernistycznych opowieści dla dzieci i młodzieży. Promotorka heurystyki w kształceniu człowieka. Wartość merytoryczna i rzetelność tworzonych wpisów, zarówno w wersji elektronicznej, jak i drukowanej jest tym wyższa, im więcej źródeł zostanie porównanych, rozpatrzonych, poddanych krytycyzmowi i zestawionych w spójną całość.

Zobacz także