22.07.2021

JAK BANK MOŻE WESPRZEĆ PRZEDSIĘBIORSTWO W JEGO PROCESACH ROZLICZENIOWYCHSzereg składników dotyczących bezpośrednio przedsiębiorstwa, jak terminowość wszelkich rozliczeń, dostępność pracowników i oferty, bezpieczeństwo transakcji, długotrwała współpraca z kontrahentami i klientami, oddziałuje na możliwość wykorzystania produktów bankowych do rozwoju firmy. Co zyskasz w sytuacji, gdy bankowość przyczyni się do usprawnienia tych elementów?

W każdej branży wciąż zwiększa się nie tylko ilość transakcji, jakie przedsiębiorstwa, dostawcy, klienci i inne podmioty dokonują między sobą. Oczekiwania, by te procesy zachodziły niemal ekspresowo, a do tego skutecznie i bezbłędnie, mogą rzutować na codzienną działalność gospodarczą każdego ogniwa tego łańcucha. Wybór odpowiedniego systemu bankowego, w tym głównie bankowości elektronicznej, przystosowanej do obsługi firmy jest jednym z najważniejszych usprawnień, jakie możesz zyskać. Chwilowa awaria, czasowa niedostępność czy inna przeszkoda systemu, bywa podstawowym elementem zablokowania ciągłości działania przedsiębiorcy.

Dobierz tylko te elementy, które wnoszą korzyść dla firmy

W codziennej aktywności oczekuje się, że systemy bankowe będą po prostu sprawne i nie przeszkodzą w zrealizowaniu zamierzonych przelewów, odbioru transakcji przychodzących albo innych rodzajów rozliczeń (np. z organami typu ZUS, US). Co ciekawego może wnieść obecna bankowość do firmy? Przede wszystkim rozwiązanie skrojone na indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa, jak identyfikacja płatności przychodzących. Współpraca z różnymi odbiorcami jednocześnie powoduje, iż dzięki nowoczesnej bankowości można powiązać to z obsługą wpłat gotówkowych (jeśli jest to szczególnie ważne dla przedsiębiorstwa). Banki wspierają działalność również za sprawą zestawienia systemu z zarządzaniem środkami powierzonymi firmie. Sterowanie rozliczeniami bez pomocy narzędzi, które w swych usługach udostępniają banki, byłoby niezwykle kosztowne. Rozwiązania przygotowywane dla przedsiębiorców są coraz częściej połączone z opcjami zespolenia ze sobą klientów, dostawców, współpracowników i innych jednostek, które na co dzień działają i rozliczają się z danym podmiotem. 

Jak to działa?

Obecne systemy finansowoksięgowe pozwalają na rozdzielanie transakcji według utworzonego klucza, przesyłają do banku, a następnie pobierają z każdego miejsca informacje o wykonanych transakcjach (zyskujesz w ten sposób wyciąg bankowy). Automatyczny charakter wielu procesów, w tym nawet zaawansowana, aktywna integracja firmy z bankiem, stają się standardem. Bank wychodzi poza tradycyjny system bankowości internetowej, tworząc dla przedsiębiorców raporty do pobrania, katalogi informacji o dokonanych przez nich transakcji. Prowadząc swoją działalność gospodarczą, nie pozostaje nic innego jak tylko czerpać garściami z pakietów usług, jakie wspomagają bieżące i długoterminowe rozliczenia.

 

Źródło: ICAN Insttite, CIMA, Intel, KPMG, Harvard Business Review Polska, Atradius, Volvo, Millenium Bank

 

 
Domjas

Autor tekstu: Elżbieta Albadri

Pisarka, redaktorka, autorka tekstów naukowych, publicystycznych, artykułów prasowych, a także treści terapeutycznych dla pacjentów onkologicznych i postmodernistycznych opowieści dla dzieci i młodzieży. Promotorka heurystyki w kształceniu człowieka. Wartość merytoryczna i rzetelność tworzonych wpisów, zarówno w wersji elektronicznej, jak i drukowanej jest tym wyższa, im więcej źródeł zostanie porównanych, rozpatrzonych, poddanych krytycyzmowi i zestawionych w spójną całość.

Zobacz także