22.07.2021

JAK OSZACOWAĆ SZANSE FIRMY NA KREDYTJakie są kryteria przyznawania kredytów dla firm w 2021 roku? Co powinien zrobić przedsiębiorca, starający się o tego rodzaju produkt bankowy? Jak w ostatnich miesiącach zmieniły się warunki pozyskiwania kredytów dla działalności gospodarczej?

Wszystkie aspekty związane z wnioskowaniem o kredyt, zaciągany w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa opierają się na kilku kluczowych wytycznych. Banki ustalają zatem minimalne standardy, które należy koniecznie spełnić, by uzyskać pozytywną decyzję kredytową. Raport NBP wymienia następujące elementy: wysokość marży kredytowej i marży przewidzianej dla kredytów obarczonych większym ryzykiem, wymagania dotyczące zabezpieczenia kredytu, koszty kredytu, które są niezwiązane z oprocentowaniem, maksymalną kwotę kredytowania firmy, a co za tym idzie, maksymalny okres spłaty zobowiązania. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, dodatkowym ważnym składnikiem będzie (do końca tego roku) oszacowanie ryzyka dla różnych branż, które są szczególnie zagrożone skutkami pandemii.

Jak zwiększyć swoje szanse na kredyt?

Sposób przedstawienia mocnych cech firmy i jednocześnie odpowiedniego uargumentowania, z czego wynikają te słabsze, może stanowić główną kartę przetargową w rozmowach z bankiem. Przyczyn odmownej decyzji nie należy upatrywać wyłącznie w niekorzystnej, a przy tym niepewnej sytuacji gospodarczej w Polsce. Chcąc dobrze zaprezentować swoją działalność gospodarczą i zdolność kredytową, wykaż swoich kontrahentów, dotychczas realizowane współprace, listy rekomendacyjne i wszelkie inne dokumenty, które wskazują, że mimo pandemii przedsiębiorstwo jest stabilne. Zdolność kredytowa w 2021 roku jest jednocześnie umiejętnością przygotowania się do starań o kredyt, leasing pożyczkę czy jakikolwiek produkt.

Alternatywa dla kredytu na firmę

W sytuacji, gdy pomimo wszelkich starań nie udało się pozyskać finansowania jako przedsiębiorstwo, ni nie stoi na przeszkodzie do skorzystania z innych źródeł. Zastrzyk gotówki z produktów pozabankowych, skorzystanie z faktoringu lub private debt (dotychczas wyłącznie dla dużych graczy rynkowych) to podstawowe rozwiązania, na jakich skupiają się w 2021 roku podmioty małe i średnie. System oceny scoringowej, jaki jest niezmiennie stosowany przez banki do tej pory był w stanie skutecznie wykluczyć z kredytowania te firmy, które mimo nieatrakcyjnych wskaźników finansowych, posiadają pośród najbliższej konkurencji ogromny potencjał rozwoju. Wspomniany private debt może wesprzeć firmę w ukazaniu możliwości rozwojowych. Jest to pewnego rodzaju forma pośrednia, znajdują ca się gdzieś pomiędzy długiem a inwestycją kapitałową. Rozwiązanie określane w Polsce jako kredyt prywatny stanowią wówczas aktywa, odnoszące się do pożyczek pozabankowych, w przypadku których powstający dług nie będzie przedmiotem obrotu na rynkach ani też nie jest nigdzie emitowany. Gama produktów, jakie może wybrać przedsiębiorca w 2021 roku obejmuje zatem tak samo szeroki katalog mechanizmów, jak miało to miejsce przed pandemią COVID-19. Złotym środkiem do pozyskania kredytów, pożyczek czy alternatyw jest zaprezentowanie swojego doświadczenia (czy pomysłu na działalność start-upu) przez pryzmat stabilizacji firmy, bezpieczeństwa transakcji, godności zaufania i realnego planu prowadzenia biznesu przez okres, na jaki ma zostać udzielone zobowiązanie.

 

Źródło: NBP, PARP, ICAN Institute

 

 
Domjas

Autor tekstu: Elżbieta Albadri

Pisarka, redaktorka, autorka tekstów naukowych, publicystycznych, artykułów prasowych, a także treści terapeutycznych dla pacjentów onkologicznych i postmodernistycznych opowieści dla dzieci i młodzieży. Promotorka heurystyki w kształceniu człowieka. Wartość merytoryczna i rzetelność tworzonych wpisów, zarówno w wersji elektronicznej, jak i drukowanej jest tym wyższa, im więcej źródeł zostanie porównanych, rozpatrzonych, poddanych krytycyzmowi i zestawionych w spójną całość.

Zobacz także