POLSKI ŁAD W PARZE Z LEASINGIEMPOLSKI ŁAD W PARZE Z LEASINGIEM

Nowelizacje polskiego prawa, jakie weszły w życie wraz z początkiem 2022 roku, wprowadziły niezliczoną ilość zmian. Z poniższego artykułu dowiesz się, jak Polski Ład wpływa na leasing i czy ten sposób finansowania jest nadal opłacalny. 

Do najważniejszych, najbardziej znaczących zmian zalicza się wykup auta wliczanego do składników majątku prywatnego po zakończeniu umowy leasingowej. Tym samym, zaktualizowane przepisy są odczuwalne głównie dla przedsiębiorców, którzy korzystają z firmowych samochodów. Mimo wprowadzonych nowych regulacji, leasing pozostanie opłacalną opcją dla wszystkich, którym maszyny, urządzenia i inny osprzęt jest niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wykup przedmiotu leasingu do majątku prywatnego

Unormowania nowego Polskiego Ładu, w stosunku do wykupienia przedmiotu leasingu powodują, że przez następne sześć lat będzie on podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Z drugiej strony, przedsiębiorcy użytkując przedmiot leasingu mają możliwość rozliczania go w kosztach działalności, a zatem pomniejszają podstawę opodatkowania. To powoduje, iż w rezultacie zapłacą mniejszy podatek.

Leasing pozwala na obniżenie kosztów

Wynika to z faktu, że miesięczne raty pomniejszają podstawę opodatkowania, jak również z wymiaru wyliczania składki zdrowotnej (jej też dotyczą najnowsze przepisy). Z założenia przedmioty w trakcie użytkowania tracą na swojej wartości. Stąd też dla przedsiębiorców prowadzących aktywnie działalność gospodarczą leasing będzie wciąż narzędziem opłacalnym ze względów podatkowych. Z kolei sprzedaż przedmiotu leasingu z majątku firmy spowoduje wzrost przychodów i konieczność zapłacenia wyższego podatku, a także wspomnianej, wyższej składki zdrowotnej. Dla tych podatników, którzy rozliczają się na zasadach ryczałtu może to przełożyć się na zmianę progu wyliczania wysokości odprowadzanej składki zdrowotnej.

Amortyzacja leasingowanych przedmiotów

Zgodnie z nowym Polskim Ładem przedsiębiorcy mogą dokonać amortyzacji wartości wykupu, która pozostanie w proporcji do 150 000 złotych. Górny limit w odniesieniu do wykupu pojazdu będzie ponownie ustalany, na nowo. To z kolei może powodować, że w kosztach działalności gospodarczej zostanie ujęta większa wartość od tego pojazdu niż wskazane 150 000 złotych.

Opłacalność leasingu w Polskim Ładzie

Szacuje się, że zmiany, jakie wprowadził do tej pory nowy Polski Ład, będą stosunkowo neutralne dla przedsiębiorców nastawionych na zaciągnięcie leasingu. Składniki majątku, które zostały nabyte za gotówkę będą podlegać opodatkowaniu przez ten sam okres, jak elementy finansowane za pośrednictwem mechanizmu leasingu operacyjnego. Brak możliwości zakupu samochodu za gotówkę mimo nowelizacji powoduje, iż dla przedsiębiorców leasing pozostaje najbardziej popularnym narzędziem pozyskania sprzętów i maszyn.

 

Czy w Polskim Ładzie warto zaciągnąć leasing na drogi pojazd? Czy leasing na konkretnych warunkach się opłaca? Jeśli tak, to komu? Jak umowa darowizny wpłynie na opodatkowanie? Odpowiedzi na te i inne pytania zapewnią Ci nasi doradcy:

 

·      Wioleta tel. 533 353 750, wioleta@domjas.pl,

·      Przemysław tel. 533 308 480, przemyslaw@domjas.pl

 

Źródło: Ministerstwo Finansów,  Krajowa Administracja Skarbowa

 

Kontakt

Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas!
 
Domjas

Autor tekstu: Elżbieta Albadri

Pisarka, redaktorka, autorka tekstów naukowych, publicystycznych, artykułów prasowych, a także treści terapeutycznych dla pacjentów onkologicznych i postmodernistycznych opowieści dla dzieci i młodzieży. Promotorka heurystyki w kształceniu człowieka. Wartość merytoryczna i rzetelność tworzonych wpisów, zarówno w wersji elektronicznej, jak i drukowanej jest tym wyższa, im więcej źródeł zostanie porównanych, rozpatrzonych, poddanych krytycyzmowi i zestawionych w spójną całość.

Zobacz także